Treball

 

58. ACNV propondra llegislacions europees que propicien i generalisen cursos de formacio professional a realisar en les empreses que oferixquen els treballs.

59. Aixina mateixa ACNV propiciarà llegislacions Europees que incentiven la contractacio de treball estable per mig de descontes en les cotisacions a la seguritat social per als contractes de duracio superior a tres anys.

En ACNV considerem pernicios el separar per edats les ajudes als desocupats per a trobar treball, pensem que s'ha de fer un pla global per a tots els desempleats que no contemple discriminacions per rao d’edat ni condicio.

60. Establiment d’un pla Europeu contra el desocupament complementari dels plans estatals.

61. ACNV promoura lleis d’ambit europeu que garantisen l’igualtat salarial entre homens i dones.

62. ACNV espentarà politiques de promocio de treball per a colectius vulnerables en provabilitats d’exclusio social, en especial atencio als malalts i discapacitats.

63. ACNV promoura la llegislacio europea necessaria que garantise el bon funcionament dels interlocutors socials per a evitar el frau, malifetes, abusos de poder, i protegir a les capes mes debils de la societat. Implantant el principi de transparencia.

 

<<  Tornar a l'index