Turisme

 

69. Promoció i la comercialisacio dels destins turistics valencians i europeus. Promoure ajudes als destins turistics consolidats.
70. Favorir les infraestructures turistiques (aeroport intercontinental, potenciar els ports maritims valencians, xarcies ferroviaries de calitat) per a facilitar la vinguda i l'acomodacio dels turistes.
71. Desenroll dels programes especifics d’agroturisme i del turisme natural (interior valencià) i en general de totes les zones naturals europees.
72. Programes de promocio i proteccio dels parages naturals.
73. Apoyo a la formacio d'alumnat en hosteleria, en l'objectiu de tindre a professionals ben formats.

<<  Tornar a l'index