Un any sense solucions (i II) / Toni Fontelles

9/7/2024

           Com no soc tan mala persona com alguns (se que) me pinten... els donare idees i possibles solucions, perque igual els experts que estan desfilant per la passarela ratpenatista ni les oloren. De pas, els podrien preguntar a cadascu dels que ara bramen contra la AVLl qué feyen o a ón estaven en 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005... ¡Quàntes sorpreses!

Plantejare algunes idees per a que els experts ho estudien. Pero atencio, nomes llegir aço ya contamina... millor utilisar ulleres de sol.

(a) Les convocatories de premis, ajudes, concursos i assimilats es faran en llengua valenciana... sense mes especificacio i aixina els ‘dissidents’ tindran-tindrem alguna oportunitat de poder escriure com vullgam, en us de l’individual i personal llibertat d’expressio. No crec que llegalment es puga objectar res, perque la normativa de la RACV o d’El Puig es valencià, no es japones ni noruec. I es pot demostrar.

Una qüestio diferent es l’ambit d’aplicacio de l’acort del Consell de 29-4-2024 que aprovava els Criteris lingüístics de l’Administració de la Generalitat. El punt 1 diu: “Estos criteris són aplicables en l’Administració de la Generalitat i en el seu sector públic instrumental, previst en l’article 2.3 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.”. I en el 2: “Els criteris també seran aplicables en les activitats que compten amb la col·laboració o el finançament de la Generalitat mitjançant subvenció, contracte, conveni, patrocini o altres figures jurídiques, quan així s’establisca en les normes reglamentàries, bases o clàusules corresponents.”. Est es el secret: “quan així s’establisca en les normes reglamentàries, bases o clàusules corresponents”, que no se si se’ls n’ha passat per alt als revisors academics i institucionals. Entenc que per una banda afecta a l’administracio autonomica i per una atra a qualsevol ambit en que colabore la Generalitat (de la manera que siga: material, organisativa o economica). En este segon supost necessariament ha de constar en les condicions previes, en cas contrari se supon que prima la llibertat creativa –la llibertat d’expressio– i la AVLl igual no pot alegar res, o hauria d’iniciar un proces judicial contra la Generalitat de dubtos exit. Si es involuntari els ha eixit molt be.

(b) El reconeiximent de titulacions, per una banda estan tots els expedits per Lo Rat Penat abans del canvi oficial d’ortografia en l’entitat (1979), es obvi que el sistema era el mateix que te actualment la AVLl. Sería molt facil corroborar-ho. Per una atra banda estan els posteriors fins a l’any 1982, que s’hauria de vore l’encaix que tenen en l’apartat (d). I en aquell any estan els que s’expediren quan la normativa de la RACV era oficial, per tant, pense, que hi ha un dret adquirit que sería facil reconeixer-lo, com a minim a efectes de curriculum. El problema el tindran els tituls expedits en acabant de la reforma ortografica de la RACV perque ni es l’anterior a 1979 ni es la de 1982, una cobertura llegal que sense dubte tingue el sistema de les NdP de 1982.

(c) El reconeiximent de la nova normativa de la RACV es llegalment molt dificil per no dir impossible. No soc expert i a lo millor hi ha algun clavill o badall per a on es pot ficar l’ungla o la ma, pero les competencies sobre la ‘llengua valenciana’ les te la AVLl. No se si tecnicament es factible que la Generalitat aprove unes atres normes que entren en colisio en les oficials.

(d) Les convalidacions d’estudis i titulacions, si no ho se malament, hi ha dos possibilitats, l’academica-universitaria, es una facultat que te el sistema universitari per a equiparar dos estudis reglats, u alié i un atre propi. Desconec l’amplitut discrecional i no se si la llei permet convalidar materies com ‘geologia marina’ per ‘sicometria’ o ‘anatomia patologica’ per ‘dret civil’. L’atra possibilitat es l’administrativa de la conselleria, te la facultat d’establir equivalencies de titulacions, pero no se en quín marge. Que la possibilitat està ahi es cert perque la convalidacio entre Filologia Catalana i Filologia Valenciana la feya la Conselleria d’Educacio i esta modalitat mai es va tancar ni en temps del PP-UV (1995-1999).

I per a acabar en ‘lo nostre’, en un any ¿quàntes institucions oficials ‘valencianistes’ han comprat un llibre, en dic u nomes, per a la biblioteca municipal en les Normes d’El Puig o de la RACV?. Igual nos trobem en que ninguna. Tal volta hauria estat be que quan se li donen medalles a un conseller o se’l fa academic honorific se li demane tambe alguna accio en favor de la llengua valenciana i d’aquells que hem estat silenciats intelectualment i editorialment durant 40 anys. No crec que siga demanar el cel, pero pareix que no se’ls ha ocorregut a ninguna de les entitats del ‘valencianisme oficial’.

Esperarém un atre any i aixina igual passen els quatre de la llegislatura. Tempus fugit.

P. d. Per a justificar l'activitat dels nous gestors conservadors, l'alcaldesa de Valencia MAría José Catalá declarava: "En un año hemos hecho las mismas viviendas que en toda la democracia" (Levante-EMV 23-6-2024, portada). L'afirmacio es falsa, es impossible fisicament i el titular era desinformacio: una mentia i l'atre manipulava. En un any no s'acaba ni una finca i en un any ¿algu coneix un procediment de llicitacio d'edificacio?

 

 

Imagens: google.es, happypastel.es/izquierdarevolucionaria.net, es.habcdn.com.