Viage al Londres del brexit (III)

19/7/2016

            Tercer dia, dumenge, hui pareix que els anglesos esten tranquils. En els diaris dominicals se fa un repas a la trayectoria vital i personal de la ministra May, nomes The Economist porta en la seua coberta una referencia directa al brexit, lo mateix que el Daily Mail. Tant en Oxford com en Stratford ľaglomeracio de turisme es molt forta.
            Ľactivitat politica se mampren el dilluns a on inclus en un diari de menys importancia com el The Essencial Daily Briefing en les seues pagines interiors es tranquilisa als emigrants europeus dient que no seran expulsats.
            Davant de ľinseguritat possible per al futur els escocesos anuncien en el mateix diari una segona volta de les votacions per a ľindependencia.


            Mamprenim el viage per a anar a Cambridge. Esta volta nos canvien de conductor i de nou es un europeu, esta volta en mes idea de carreteres, puix nos diu que ya està huit anys aci. En Cambridge nos trobem a un atre europeu, madrileny, treballant alli, traent el fem en un carrero. Quina casualitat. No es ďestranyar, puix, que els britanics encara s'estiguen preguntant per qué ha guanyat el NO.

             Aixina ho fa Ben Chu en el mateix diari (The Essencial Daily Briefing) no trobant resposta satisfactoria. Alguns dels meus companyers del viage, comentant el problema britanic apunten  a que part de la culpa recau en els galesos i els seus problemes de treball, que ha fet que hagen donat un vot de castic al govern. Tot es possible.

 

Albert Cuadrado