La Coalicio AVANT denuncia als politics valencians

30/11/2015

foto grup coalicio avant

Accio Nacionalista Valenciana vol donar a coneixer les actuacions presuntament irregulars del politics autonomics que ha denunciat la Coalico AVANT Valencians.

En la situacio de crisis economica actual en la que segons la xarcia europea de lluita contra la pobrea, en el seu informe del 2015, entre unes atres senyes referents al territori valencià es revela que el 34.7 % de la poblacio valenciana està en risc de pobrea o d'exclusio, lo qual enllegix als grups parlamentaris que, sabent que la tesoreria de la Generalitat està buida i que es deu mes de lo que es pot pagar, es reserven o desvien 16 millons d'euros d'esta llegislatura per a, entre unes atres coses, pagar-se un segur de vida.
S'ha de recordar, que en el punt 68 del programa per a les proximes eleccions Accio Nacionalista Valenciana i els seus companyers de coalicio, des d'AVANT Valencians prenen mides contra esta taca que te penjada la nostra societat i que llastra el nostre desenroll democratic. Es per aixo que davant dels casos de presunta corrupcio d'uns grups, que entraren en el govern baix el lema de netejar els despachos i sanejar els contes, no es pot deixar sense resposta el presunt mal fer d'estos.

Hi ha mijos de comunicacio que s'han fet reso de la denuncia interposta per AVANT, com es el cas de Las Provincias (26 novembre 2015) i Valencia oberta.es (27 de novembre 2015) donant conte de la situacio insostenible que s'està vivint en el consistori, a nivell de corrupcio.

Estos grups parlamentaris, en aço sí que han estat tots d'acort, ademes d'estipular-se el sou, prebendes, indemnisacions, dietes, ajudes als diputats que viuen en unes atres poblacions, aixina com les contractacions de personal dels diferents grups parlamentaris i com les subvencions als diferents partits politics”, s'afirma des de la coalicio. “Acorden que a carrec del presupost de les Corts, es pague un aparcament privat per als diputats, i es subvencione un menjador, a on, segons pareix, poden consumir güisquis a preus irrisoris i per

ultim acorden la contractacio d'un segur privat de vida, per a tots els diputats, lo qual pareix ser totalment innecessari donat que la llabor de diputat en el nostre territori no comporta un especial perill, i aixo a pesar de contar en un servici especial de seguritat en l'edifici de les Corts i en alguns casos un servici de seguritat privada, ademes del servici de seguritat del que fruixen tots els ciutadans. Sense oblidar el regim especial del que gogen tant fiscal com de jubilacio. Totes estes prebendes son totalment innecessaries i mes en la situacio economica actual i en acabant dels compromisos adquirits”.

La denuncia demana al Ministeri fiscal com a solucio ad esta situacio i com a part del Poder Judicial, un poder independent de l'eixecutiu i llegislatiu per a que actue de forma contundent contra estos comportaments i que estudie les figures juridiques llegals, ademes de la malversacio de fondos en les que fer front ad estos gasts tan desficaciats.

Secretaría de Prensa
Coalicio AVANT Valencians